Deluxe - VisitBritain nyereményjáték

Válaszolj az alábbi kérdésre, és egy kis szerencsével páros repülőjegyet nyerhetsz Londonba!

Mindemellett, ha már a brit fővárosban vagy, nyertesként a tied egy szintén páros London Eye és Madame Tussauds belépőjegy is. A nyereménycsomag része egy-egy London Pass is, amellyel 56 londoni attrakció ingyenesen megtekinthető, valamint egy-egy Oyster Card. Ez utóbbi, elektronikuskártya-alapú, bármikor újratölthető tömegközlekedési bérlet egyenként 20 font értékű.


Melyik folyó szeli át Londont?

Trent
Severn
Temze

Mikor jött létre Nagy-Britannia?

1707
1777
1807

Hány napos focis útvonalat ajánl a VisitBritain?

4
14
6

A harmadik válaszhoz segítséget itt találsz.


Személyes adatok

Vezetéknév:

Keresztnév:

Születési év:

E-mail cím:

Feliratkozom a hírlevélre:

 Jogi nyilatkozat [+]

JOGI NYILATKOZAT

Játékszabály, felhasználási feltételek és adatvédelmi tájékoztató

Játékszabály

A VisitBritain és a Deluxe közös online nyereményjátékának fődíja repülőjegy Londonba és belépőjegyek 2 fő részére az alábbiak szerint: London Eye, Madame Tussauds, London Pass, Oyster Card.

A nyereményhez tartozó egyéb költségek (adó, illeték stb.) a VisitBritain fedezi.

A játékba való regisztrációra 2010. február 24. és 2010. március 24. között van lehetőség. A 2010. március 24. éjfél után beérkezett regisztrációk a sorsoláson nem vehetnek részt.

Az érvényes regisztrációhoz minden játékosnak meg kell adnia kereszt- és vezetéknevét, születési évét, egy érvényes email-címet a http://www.deluxe.hu/visitbritain oldalon.

A sorsolást 2010. március 26-án 14 órakor tartjuk. A nyeremény sorsolása véletlenszerűen, géppel történik. A sorsoláson egy nyertes személyt, valamint egy pótnyertest sorsolunk ki arra az esetre, ha a nyertes a részvétel feltételeinek nem felel meg, vagy nyereményét 5 munkanapon belül nem veszi át.

A győztest a sorsolás után emailben értesítjük.

A nyereményút időpontjára a VisitBritain 3 lehetőséget ad, melyekből a nyertes szabadon választhat.

A nyereményjátékban 18. életévüket betöltött magyar állampolgárok, illetve a 18. életévüket nem betöltött magyar állampolgárok szülő/gyám engedélyével vehetnek részt.

Az érvényes regisztráció feltétele a VisitBritain Jogi nyilatkozatának elfogadása. Regisztrációjával a nyereményjáték résztvevője hozzájárul, hogy megadott email-címére a jövőben a VisitBritain ajánlatokat, Nagy-Britanniával kapcsolatos utazási információkat küldjenek.

Sok szerencsét kívánunk!

2010. február 24.

Felhasználási Feltételek

1. Bevezetés

1.1 Jelen szabályzat (továbbiakban: Szabályzat; vagy Szerződés) egy jogilag kötelező érvényű megállapodás a VisitBritain (Budapest, 1063 Bajnok u. 19. továbbiakban: Üzemeltető), mint a http://www.deluxe.hu/visitbritain címen üzemeltetett alkalmazás (továbbiakban: Szolgáltatás) üzemeltetője és a Szolgáltatás felhasználója (továbbiakban: Felhasználó) között, melynek betartása mindkét fél kötelessége. A Szolgáltatás használata, ideértve a Szolgáltatás oldalának meglátogatását is, a jelen Szerződés és az Adatvédelmi Nyilatkozat kifejezett elfogadásának minősül.

1.2 Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat külön értesítés és indoklás nélküli megváltoztatására. A Felhasználó felelőssége, hogy a Szabályzat változásait figyelemmel kísérje. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Szabályzat módosításának elfogadását jelenti.

1.3 A Szabályzat hatálya kiterjed minden, a http://www.deluxe.hu/visitbritain tartomány alatt elérhetővé tett tartalomra és valamennyi Felhasználóra is (a jelen Szabályzat értelmében a Szolgáltatás regisztráció nélküli látogatói is Felhasználónak minősülnek). Felhasználó kizárólag az lehet, aki

(a) elmúlt 18 éves és cselekvőképessége nem korlátozottan cselekvőképes és nem cselekvőképtelen; vagy

(b) 14. életévét betöltött nem cselekvőképtelen kiskorú, aki a Szolgáltatás használatához és a regisztrációhoz beszerezte törvényes képviselőjének hozzájárulását vagy utólagos jóváhagyását és ezt az Üzemeltető kérésére bármikor megfelelően bizonyítani tudja.

1.4 A Szabályzat hatálya nem terjed ki a Szolgáltatás oldalairól linkek útján vagy egyéb módon elérhető, harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra, illetve az ilyen oldalakon elérhető tartalmakra. Amennyiben az Üzemeltető írásbeli értesítés folytán tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket eltávolítja. Ezen felül az Üzemeltető a harmadik személyek által üzemeltetett weboldalak tekintetében semmilyen felelősséget nem vállal.

1.5 A Szabályzat egyes fejezetcímei csak kényelmi és hivatkozási célokat szolgálnak.

2. Regisztráció

2.1 A Szolgáltatás egyes funkciói és részei regisztráció nélkül is használhatóak, de regisztráció nélkül a Felhasználók csak a Szolgáltatás bizonyos részeihez férhetnek hozzá. A Szolgáltatásra történő regisztráció feltétele a Szabályzat elolvasása, megértése és elfogadása. A jelen Szabályzatban meghatározott korlátok között bárki a Szolgáltatás regisztrált felhasználója lehet, aki megérti, elfogadja és betartja jelen Szabályzatot.

2.2 Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy Felhasználó valótlan adatokkal vagy több alkalommal regisztrál, vagy adatai módosítása során valótlan adatokat ad meg, az adott Felhasználó Szolgáltatáshoz történő hozzáférését korlátozza vagy megtagadja.

2.3 A regisztráció folyamata a Szolgáltatás regisztrációs ívének valós adatokkal történő, megfelelő és hiánytalan kitöltésével történik. Ezt követően az Üzemeltető aktiválhatja a Felhasználó regisztrációját.

3. A Szolgáltatás használata

3.1 A Felhasználók részére az Üzemeltető az alábbi feltételek együttes teljesítésétől függően teszi lehetővé a Szolgáltatás használatát:

(a) a Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és az Üzemeltető jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett használható;

(b) a Szolgáltatás keretein belül hozzáférhető tartalom semmilyen formában vagy módon nem módosítható vagy használható fel az Üzemeltető vagy az érintett Felhasználó előzetes írásbeli engedélye nélkül a Szolgáltatáson kívül;

(c) tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás működtetését;

(d) tilos az Üzemeltető engedélye nélkül a Felhasználók személyes és adatainak marketing vagy más, a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatától különböző célú felhasználása, illetve gyűjtése.

4. Az Üzemeltető szellemi alkotásokhoz fűződő és iparjogvédelmi jogai

A Felhasználói Tartalmak kivételével a Szolgáltatás keretében az Üzemeltető által közzétett tartalom és a Szolgáltatás (ideértve többek közt valamennyi a Szolgáltatás keretén belül elérhető cikket, grafikát és egyéb anyagokat, a Szolgáltatás lay-outját, design-ját, szerkesztési elvet, a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást, a Szolgáltatás nevét, márkanevét) az Üzemeltető szellemi tulajdonát képezi és az a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, és a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül.

5. Egyéb rendelkezések

5.1 A Szolgáltatás használatának segítségével létrejövő szerződések nyelve a magyar, az ily módon kötött szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, és azokat az Üzemeltető nem iktatja.

5.2 Az Üzemeltető és a Felhasználó között a jelen Szabályzat alapján létrejött megállapodás megszűnik az alábbi esetekben:

(a) ha a Felhasználó kéri regisztrációjának törlését;
(b) ha a Felhasználót véglegesen kitiltják a Szolgáltatásról, vagyis hozzáférését véglegesen megszüntetik;
(c) ha a Felhasználó hat hónapot meghaladó időtartamig nem lép be a Szolgáltatásba, mely esetben Üzemeltető automatikusan törli a Felhasználó regisztrációját, valamennyi a profiljához tartozó adattal együtt;
(d) Felhasználó halálával;
(e) a Szolgáltatás megszűnésével; és
(f) új Szabályzat érvénybe lépésével.

5.3 Amennyiben a jelen Szabályzat bármely rendelkezése érvénytelennek vagy kikényszeríthetetlennek bizonyulna, úgy annak helyébe olyan rendelkezés lép, amely az érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen rendelkezés célját érvényesen, a lehető legjobban megközelítő gazdasági hatást vált ki.

5.4 A jelen Szerződésre a Magyar Köztársaság joga irányadó. A jelen Szerződéssel összefüggő jogviták elbírálására a Felhasználók és Az Üzemeltető alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetve – hatáskörtől függően – a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének.

2010. február 24.

________________________________________

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató a turistaosztaly.hu honlap használatához

A VisitBritain (1054 Budapest, Kálmán Imre u. 1. továbbiakban: Üzemeltető) jelen nyilatkozatábanl tájékoztatja a honlap látogatóit és regisztrált felhasználóit adatkezelési gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeikről.

1. Az Üzemeltető

VisitBritain 1054 Budapest, Kálmán Imre u. 1.

2. A kezelt adatok köre

A honlap megtekintése és használata során a technikai működés miatt automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. A http://www.deluxe.hu/visitbritain a látogatók számítógépére cookie-t küld, amely a honlap szolgáltatásainak igénybevételét biztosítja.

Az Üzemeltető a honlap szolgáltatásainak teljes igénybevételéhez egyszintű jogosultsági kört alakított ki: a jogosultság megszerzését az Üzemeltető regisztrációhoz köti. A regisztrált felhasználók jogosultak részt venni a nyereményjátékban, és meghívót küldeni. A regisztráció során vannak kötelezően megadandó személyes adatok. Kötelező a felhasználónak megadnia egy valós nevet, születési évet, egy valós e-mail címet valamint postacímet, a játék fődíja csak valós személyes adatokkal regisztrált személy által nyerhető meg.

A regisztrált felhasználó a Jogi nyilatkozat elfogadásával kijelenti, hogy az általa megadott, személyes adatnak minősülő e-mailcímek tulajdonosai hozzájárultak az adattovábbításhoz.

A regisztráció kitöltésével a felhasználók hozzájárulnak, hogy az Üzemeltető a személyes adataikat kezelje. A honlap használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik.

3. Az adatkezelés célja

A regisztráció során az Üzemeltető kezelésébe adott személyes adatok kezelésének elsődleges célja a honlap szolgáltatásainak igénybevételét szolgálja, valamint a szolgáltatás biztosítása érdekében a szolgáltató és a felhasználó közötti kommunikációt biztosítja.

Az Üzemeltető a megjelölt céloktól eltérő célra is kezel személyes adatokat, a Jogi nyilatkozat elfogadásával nyereményjáték résztvevője hozzájárul, hogy megadott email-címére a jövőben a VisitBritain ajánlatokat, Nagy-Britanniával kapcsolatos utazási információkat küldjenek:

VisitBritain Magyarországi Képviselet, (1054 Budapest, Kálmán Imre u. 1.)

Az így megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

4. A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés

A 2. pontban megjelölt személyes adatok kezelésének jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása.

Személyes adataik kezeléséről minden látogató és regisztrált felhasználó tájékoztatást kérhet. Az Üzemeltető kérésre 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az Üzemeltető levelezési címén, illetve a hungary-info@visitbritain.org e-mail címen kérheti bárki, levelezési címének megadásával.

Amennyiben a felhasználó azt kéri, a valóságnak nem megfelelő személyes adatát az Üzemeltető helyesbíti. A felhasználó bármikor kérheti, hogy a személyes adatait az Üzemeltető törölje és a személyes adatainak kezelését szüntesse meg. A helyesbítést, illetve a törlést a felhasználó az Üzemeltető levelezési címén, illetve a hungary-info@visitbritain.org emailcímen kérheti.

6. Jogérvényesítési lehetőségek

Kérjük a felhasználókat, hogy ha úgy érzi, hogy a focimania.visitbritain.hu megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy igényüket polgári bíróság előtt is érvényesíthetik, vagy kérhetik az adatvédelmi biztos segítségét is. Erre, valamint az Üzemeltető kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § tartalmazza.

A személyes adatok védelmére vonatkozó további kérdése van, akkor azt az hungary-info@visitbritain.org e-mail címre jutassa el.

7. Kikötés

Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az Üzemeltető 15 nappal előre közzéteszi honlapján.

2010. február 24.

LÉGY TRENDI!

Abercrombie@Fitch, Hollister, Stance, Oakley márkák webáruháza

Legfrissebb

Pharrell Williams

Pharrell Williams

Pharrell Williams lett az év divatikonja

Pharrell Williamst választotta idén az év divatikonjának az Amerikai Divattervezők Tanácsa (CFDA).

Bunga-Bunga

Bunga-Bunga

Felszámolta fizetett háremét Berlusconi

Nyilvánosságra került az a levél, amelyet Silvio Berlusconi volt olasz kormányfő írt az általa rendezett "bunga-bunga partikon" résztvevő fiatal nőknek.

Taxidermia

Taxidermia

Hódít a taxidermia a kínai gazdagok között

Egyre növekszik a kitömött vadállatok iránti kereslet a kínai gazdagok körében

Pokerdoboz
Pókertippek

Pókertippek

Az élő játékban az egyik legegyértelműbb és legnehezebben leplezhető árulkodó jel a kézremegés. Ez többnyire erős kézre és nem blöffre utal. Pókertippek.

Top5